Descripció

2 ROURES I UNA CASA

La casa es planteja com un cos monolític definit per una geometria estricta que delimita amb rigor l’objecte construït respecte l’entorn de la parcel·la, que té una topografia amb un suau pendent i entorn dos grans roures que centren totes les vistes de la casa.

Un rectangle marca el perímetre i inclou buits i plens, porxos i patis que organitzen el programa de la casa entorn una gran sala d’estar sota una coberta inclinada a doble alçada que habilita un estudi tot comprimint l’espai sobre la cuina.  El cor de la casa s’envolta de patis, porxos i marquesines segons l’orientació, aconseguint que la relació amb l’exterior sempre sigui a través d’espais de transició, espais que es poden cobrir i perfeccionar segons l’època de l’any, i que emmarquen la visió dels dos grans roures, protagonistes reals del lloc.

En tractar-se d’una casa passiva de consum energètic gairebé nul, s’ha prioritzat el comportament tèrmic de la casa evitant gestualitats i simplificant al màxim la geometria, reduint-la a un prisma  amb coberta de pendent únic que creix de nord a sud, que s’inverteix a l’espai de la sala per créixer i generar el doble espai de l’estudi i permetent l’entrada de llum rasant de tarda.

Palau Solità i Plegamans
Projecte: 2017

Superficie:
250  m2

Pressupost:
300.000€

Arquitectura:
Pol Femenias (FEM)

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba (FEM)

Passive House:
Josep Maria Fosalba (FEM)

Càlcul d’estructures:
Jaume Vizcarro

Promotor:
Privat

Imatges:
©FEM

Related Projects