Descripció

Casa per una família amb un únic requisit per part de la propietat: garantir una interrelació de tots els espais amb una màxima flexibilitat d’usos, reservant un espai d’estudi amb certa privacitat. La proposta es basa en la repetició d’una peça de similars proporcions, i que aquesta pugui ser utilitzada com a habitació, cuina, menjador o pati depenent de les necessitats amb el pas del temps. La topografia del terreny és molt suau i s’aprofita per anar esglaonant les peces segons l’alçada que es vol donar a l’interior. En alçada només es desmarca l’estudi a la planta superior, que dóna caràcter al volum i busca les vistes de la serralada de Marina.

La casa és passiva de zero consum energètic, pel que s’ha buscat la màxima compacitat i una relació controlada amb l’exterior, procurant que els intercanvis es facin sempre a través de patis o de obertures en nínxol que en garanteixin un bon control de l’assolellament.

Llinars del Vallès (Barcelona)
2019

Superfície:
200 m2

Arquitectura:
Pol Femenias (FEM)

Arquitecte Tècnic:
Josep Maria Fosalba

Client:
Privat

Imatges:
©FEM

Related Projects