Descripció

L’oportunitat de dissenyar un fanal des de zero permet aprofundir en l’estudi de certes inquietuds que ens han acompanyat al llarg de molts projectes, de com la llum afecta la percepció que tenim de l’espai o de com pot arribar a construir-lo. Amb aquest punt d’inici, el fanal el pensàvem el més elemental possible, sense masses afegits, i que fos capaç per ell mateix de crear certa il·lusió de volum, de recreació d’un espai límit. A diferència d’altres fanals que treballen més en la llum puntual, d’una única dimensió, a nosaltres ens interessava la capacitat que podria tenir l’aresta per recrear una cantonada d’un espai imaginari. D’aquests manera, el fanal es redueix a dos plans iluminats, un de vertical i un altre d’horitzontal, que es toquen, recreant d’alguna manera la idea que tenim tots de la trobada del sostre amb la paret. La unió dels fanals en diferents posicions permet que esdevinguin un conjunt i s’interpreti com una única intervenció urbana. La resta d’elements que el formen, tant el màstil com el braç, intenten no restar protagonisme a la llum de nit i, de dia, dibuixen l’estructura de pòrtics que dialoguen entre ells i que sustenten el camí de llum.
Variants en la idea inicial desplacen el pla iluminat vertical en diferents posicions per introduir aleatorietat en el sistema.

Informació i venta: sales@femarquitectura.com.

Disseny:
Pol Femenias

Fabricant:
Roura

Any:
2014

Imatges:
©OM 3studi