Descripció

Situada enmig del nucli urbà de Granollers, el projecte de reforma consistia en adaptar l’estructura d’una casa de cos existent per encabir un habitatge per a una petita família amb un pressupost molt reduït. El programa requerit era molt simple, zona de dia, dues habitacions i una sala de jocs, però requeria guanyar una planta més. El reduït pressupost ha portat a despullar la casa de tot l’innecessari, treballant amb totxo ceràmic sense revestir com a únic material estructural i d’acabat, i cedint el protagonisme la qualitat dels espais interiors, que van variant en alçada segons els usos.

Donades les dimensions inicials de la casa, molt estreta i molt profunda, la intervenció s’ha centrat en dotar de llum natural la part central de la casa. Un buidat de doble alçada amb llum zenital funciona com un pati cobert que ventil·la la part central amb dos lluernaris de grans dimensions que s’obren en els mesos calorosos, funcionant com una xemeneia per extreure l’aire calent de forma natural.

Granollers 
Projecte: 2018
Construcció: 2021

Superficie:
158  m2

Pressupost:
138.000€

Arquitectura:
Pol Femenias (FEM)

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba (FEM)

Promotor:
Privat

Constructor:

Viva Casas Sostenibles

Imatges:
©FEM

Related Projects