Descripció

La idea principal de la proposta és la d’organitzar l’edifici al voltant d’un espai públic protegit del vent de Mestral, i aconseguir que aquest espai es relacioni amb la trama urbana existent.
S’ha prioritzat, ja no l’edifici construït, si no el buit que aquest genera i com es connecta amb el seu entorn. D’alguna manera estem construint des del buit, pensant primer en l’espai de la parcel-la que deixarem sense ocupar per després encabir l’edifici i fer que funcioni. Pensant doncs en el no-construït estem donant a l’equipament la vocació pública que li correspon, fent que el seu encaix urbà aporti quelcom a la resta d’espais que l’envolten.
L’edifici s’orienta cap a l’antic hospital com a referència principal, establint una relació directa amb l’edifici tant pel que fa a visuals com a connectivitat dels espais públics que generen. Situat al límit nord del casc antic, fent de cantonada amb la zona d’equipaments més recent, la planta baixa es buida per connectar el nou espai públic amb la zona d’equipaments a través d’un carrer cobert, convertint l’equipament en la porta de pas entre el centre històric i les àrees de nova creació.
Pel que fa a l’edifici, aquest espai públic aglutinarà tots els accessos dels diferents espais del programa. Els diferents usos de l’equipament s’orientaran cap a aquest espai, resguardat del vent, i es mostraran opacs a l’orientació nord-oest.
Les peces més grans del programa es situen alineades amb el carrer posterior per facilitar la càrrega y descàrrega, mentre que els espais de ràdio, premsa i entitats miren cap a la plaça. L’espai per a joves ocupa una posició central en les circulacions del nou espai públic. En tenir uns horaris i funcionament independents de la resta de l’equipament, es situa fent de ròtula i totalment exposat per tots els costats per tal que l’activitat de l’interior doni vida a l’espai públic.

Vandellòs i Hospitalet de l’Infant (Tarragona)

Concurs 2n premi (2014)

Sup:
1360m2

Arquitectura:
Pol Femenias

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba

Enginyer:
Carles Edo

Promotor:
Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

Imatges:
FEM