Descripció

Adaptar un espai existent als nous usos que demanen els nous temps, replantejant la relació entre peces i la necessitat de certs espais que s’han demostrat en desús amb el pas dels anys. La proposta vertebra la nova distribució concentrant les peces de servei en el centre i obrint la resta d’estances a les vistes. Les parets passen a ser espai d’emmagatzematge que organitzen els espais, que es maclen fent més difosa la separació d’usos.

Esplugues (Barcelona)
2016

Àrea:
220 m2

Arquitectura:
Pol Femenias (FEM)

Client:
Privat

Images:
©FEM