Descripció

Situada a primera línia de mar, la casa forma part d’un projecte conjunt de deu cases pensades per acollir empresaris durant la seva estada a l’illa. La distribució de la casa està prevista per a acollir diversitat de programes funcionals, des de famílies amb fills a grups d’empresaris o poder oferir habitacions independents.
El clima tropical demana treballar amb la ventilació natural de mar a terra per combatre les altes temperatures, així que s’evita plantejar la casa com una barrera per a aquestes corrents d’aire. Tot el contrari, es disgrega el conjunt del programa en unitats autònomes, separades les unes de les altres permetent el pas de l’aire entre elles.
Una gran coberta de fusta fa d’espai comú de la casa amb sala d’estar i menjador, oferint un espai d’ombra davant del mar. La coberta es complementa amb un petit estany a la part posterior que juntament  amb la piscina afavorirà el pas d’aire fresc cap a l’interior de la casa.

Bali (Indonèsia)

2013

Superficie:
835m2

Arquitectura:
Pol Femenías

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba

Càlcul de instal-lacions:
Carles Edo

Promotor:
Privat

Imatges:
©PFA