perpetua506

Descripció

El projecte treballa l’habitatge entre mitgeres tradicional del nucli urbà de Santa Perpètua, de crugia mitjana i gran profunditat edificada. Aquest cas en concret la profunditat edificada és considerable, superant els 14m, fet que condiciona la proposta arquitectònica del nou habitatge. Per garantir una correcta il-luminació i ventil-lació de totes les peces, la proposta neix d’habilitar en el centre de la casa un pati cobert, situat on es troba l’escala que comunica totes les plantes, que farà d’atri d’accés i que ocuparà tota l’alçada de l’habitatge, comunicant les dues plantes. Aquest pati acollirà l’escala per accedir a les habitacions i disposarà d’un lluernari que permetrà l’entrada de llum natural a les peces interiors i, a la vegada, garantirà la ventil-lació natural de tota la casa. A banda del pati central, s’allibera un segon pati a la crugia de l’escala, obrint-la a la façana del pati i permetent l’entrada de llum natural a les peces de planta baixa. En secció, l’habitatge es fracciona en dos nivells a la zona de dia, millorant la relació amb el jardí interior.

Santa Perpètua (Barcelona)

Projecte: 2018
Obra: 2019-2020

Superficie:
290 m2

Arquitectura:
Pol Femenias (FEM)

Arquitecte tècnic:
David Guri Lambea

Càlcul d’estructures:
Jaume Vizcarro

Promotor:
Privat

Imatges:
©FEM

Related Projects