Descripció

El projecte consolida una de les poques parcel-les no  construïdes al centre de Granollers i incorpora la intervenció urbana de la Casa Relats i el seu entorn. L’edifici dóna façana a la via de comunicació principal de la ciutat i forma part d’una actuació que resoldrà l’illa, alliberant els seus interiors com a espai públic. L’edifici es planteja en dues bandes separades per patis interiors que habiliten la ventil·lació passant dels 40 habitatges.

Granollers
Projecte: 2008
Construcció: 2018-2020

Superficie:
6900  m2

Arquitectura:
Vicens Oliveras + Pol Femenias (FEM)

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba

Càlcul d’estructures:
STATIC

Promotor:
EDBA Relats

Imatges:
©FEM

Related Projects