Descripció

Situada dins la selva tropical i rodejada de natura excepcional, la casa es pensa a partir del respecte a l’entorn i al mínim impacte sobre les preexistències. Es parteix de la base que no hi ha una orientació predominant i que el valor del lloc recau en el seu entorn més immediat, en totes les espècies que rodegen la casa. Així, s’estudia un sistema de creixement tipus fractal que a partir d’un mòdul establert i unes directrius de guia es pugui triar el lloc idoni per col-locar cada estança sense afectar la vegetació.
Per tal de tallar el mínim d’arbres possibles, es busca dins la parcel-la la clariana menys poblada per col-locar-hi les peces comuns de major dimensió, a partir de la qual en creixen les habitacions individuals. Seguint la fractalitat de l’esquema, cada habitació queda immersa en la natura, buscant els espais idonis per no fer mal a l’entorn.

Bali (Indonèsia)

2013

Sup:
1073m2

Arquitectura:
Pol Femenías

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba

Promotor:
Privat

Imatges:
©PFA