Descripció

L’edifici es divideix en un nivell superior amb les oficines i l’accés públic, i un d’inferior amb les plantes de producció i l’accés de mercaderies.

S’aprofita el desnivell del terreny per amagar part del programa sota terra coberta per una làmina d’aigua, alliberant la cota d’accés de grans volums edificats i controlant les vistes dels visitants.

Clermond-Ferrand (França)

2009

Superfície:
2050 m2

Arquitectura:
Pol Femenias

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba

Cálcul de instal-lacions:
Carles Edo

Promotor:

Privat

Imatges:
©PFA