Descripció

El centre es pensa des d’un inici per ser construït en dues fases independents, separant els usos d’escola bressol i escola infantil. Es proposa un edifici compacte que faciliti el control de les condicions interiors, alliberant part del solar com a espai públic complementari a les escoles.
L’edifici es resol a partir de dues decisions: organitzar tots els espais de servei com a front continu de façana a carrer, separant els dos accessos diferenciats i aïllant les aules del transit rodat; prolongar un porxo per la cara nord que relacioni l’edifici amb els centres escolar existents, permetent l’ús compartir del pati si s’escau. La fila de serveis i el porxo configuren la L que abraça les aules tot buscant la millor orientació. Entre les aules i el bloc de serveis es situen els espais de transició i l’aula polivalent.
Tot el projecte s’estructura en un mòdul de 4x5m d’estructura tubular metàl·lica, pensada per ser muntada a taller, i permetent que l’edifici creixi mòdul a mòdul. Tot i ser un edifici extremadament auster, la riquesa la dóna la secció de les cobertes, que s’obren amb lluernaris revestits de ceràmica esmaltada de colors al sol de matí i al sol de tarda segons els usos.

Zaldíbar (País Basc)

2012

Sup:
582m2

Arquitectura:
Pol Femenías

Arquitecte Tècnic:
Josep Maria Fosalba

Càlcul Instal-lacions:
Carles Edo

Promotor:
Ajuntament de Zaldíbar

Imatges:
©PFA