Descripció

L’accés principal, on trobem la recepció per a tot l’edifici, es situa a peu pla amb la Rambla Riera i Penya, un dels eixos principals d’Arenys de Munt. En aquesta planta es desenvolupa el programa funcional de l’Àrea de Benestar Social. El segon accés el trobem al carrer Olivera, a nivell de planta semisoterrani i s’ocupa amb les Oficines de Promoció Econòmica i arxius i magatzems comuns. Aquestes dues plantes es connecten entre elles a mig nivell, permetent la seva independència alhora que es crea una transparència i relació entre els carrers d’accés. A la planta primera es desenvolupa el programa de Gusam i a la planta sotacoberta la sala polivalent i de descans d’ús comú. La tipologia de façana per un edifici administratiu dista molt de la tipologia existent en el nucli urbà de Munt, formada per petites obertures. En el projecte es juga en endarrerir la façana creant jocs de volums que permeten obrir grans finestrals tot integrant-se en la tipologia de façanes que ofereix el carrer. Adossat a la mitgera nord es proposa un atri amb doble funció, per una banda conté el nucli de comunicacions verticals, i per l’altre permet vertebrar i il·luminar els espais interiors de la planta de forma natural reduint així la i il·luminació artificial. A més a més, aquest atri actua com a coixí tèrmic entre l’exterior i l’interior, actuant com a recuperador de calor, disposant d’un tancament practicable a coberta que permet el refrescament a l’estiu obrint-lo, i acumular la calor a l’hivern a mode d’hivernacle. Es proposa que les mitgeres siguin estructurals de murs de fàbrica per la seva gran inèrcia tèrmica. L’estreta llum interior de la parcel·la permet cobrir la llum de mitgera a mitgera amb panells de fusta contralaminada, emprant així un material de baixa petjada ecològica.

Arenys de Munt Projecte: 2019

Superficie: 460  m2

Pressupost: 750.000€

Arquitectura: Pol Femenias (FEM) + CCGB

Promotor: Diputació de Barcelona

Imatges: ©FEM + CCGB

Related Projects