XXLXXS NOTI 2Comferència de Pol Femenias sobre l’obra recent de FEM al Col-legi d’Arquitectes de Castelló. Podeu accedir al vídeo a través del link.