Descripció

Un edifici amb dues funcions i espais diferenciats: punt d’informació i docència per a joves, i espai de concerts i assajos. Davant d’un entorn inhòspit i sense referències clares, es pren la relació amb l’escola veïna com a punt de partida, situant els dos edificis formant una L en dos dels costats del solar. Es cobreixen els dos usos amb una única coberta translúcida, creant un espai de doble alçada a l’accés i alliberant la resta de solar per a concerts i assajos a l’aire lliure.
Es proposa un sistema industrialitzat per als espais més grans, limitant la construcció in-situ als espais d’escala més petita com les aules i els bucs d’assaig. L’exterior es tracta amb un sòcol continu de panells de formigó en contacte amb el terreny, i una franja translúcida a la part superior.

Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona)

Concurs:
1r premi (2008)
2009

Sup:
950m2

Arquitectura:
Pol Femenías

Arquitecte Tècnic:
Josep Maria Fosalba

Càlcul Instal·lacions:
Carles Edo

Estructures:
Jaume Vizcarro / PLANAS

Promotor:
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Imatges:
©PFA

Premiss:
2008 – Concurs 1r Premi