Descripció

Reforma integral d’habitatge existent seguint una estratègia de buidat de l’existent per tal de fer arribar la llum natural a tots els espais. L’encàrrec es basava en adaptar una distribució feta fa 50 anys i actualitzar-la als nous usos.
L’estratègia principal és la de practicar al cos edificat existent tres perforacions de diferents alçades i profunditats, de manera que es puguin fer habitables espais que abans no ho eren per no tenir llum natural. Respectant les parets estructurals, la nova distribució gira entorn un espai central, un eix longitudinal que uneix l’escala amb la sala, al qual se li dóna suficient dimensió per tal que passi a ser un espai de relació entre les diferents peces. L’escala, ara il-luminada per un dels patis oberts a la coberta, esdevé el cor de la casa, i s’endevina des del carrer per uns talls executats a la façana. Amb blanc i fusta es tracten totes les superfícies, potenciant donar llum i confort als espais.

  • Pots accedir a la galeria completa de Fotos

Badalona (Barcelona)

2011

Sup:
150m2

Arquitectura:
Pol Femenias

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba

Promotor:
Privat

Imatges:
©OM 3studi ©PFA

Flickr

Espai cultural alella