Extensió d’habitatge

Sant Pere de Vilamajor

Descripció

Intervenció molt senzilla en habitatge aïllat existent, on s’aprofita el poc espai edificable restant de la parcel-la per crear un espai semi-exterior com a ampliació de la zona d’estar.
S’utilitza una estructura prefabricada muntada a taller, basada en uns pòrtics d’acer corten que amb el temps permetran encabir-hi tancaments on calgui i panells de xapa perforada per evitar l’excessiu assolellament.
L’estructura s’adapta al jardí corejant els arbres existents i reorganitza l’accés principal de la casa amb un banc.
Sant Pere de Vilamajor (Barcelona)

2013

Arquitectura:
Pol Femenias

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba

Promotor:
Privat

Imatges:
©PFA